3d adcom  
 
יותר ויותר חברות מכירות בעובדה ששרותי מיקור חוץ מעניק להן יתרון משמעותי. יציאת המוצר לשוק במהירות רבה יותר, פחות גרסאות וגישה למערכות מומחה תוך שליטה על התקציב. צוות התגובה המהירה של אדקום קיים כדי לשחרר שיאי לחץ במחלקות השונות ע"י אספקת שרותי תכנון אלקטרוני, עריכת מעגלים מודפסים, ליווי הנדסי וניהול פרוייקטים הכל תחת אותה קורת גג. אדקום מוסמכת ISO 9000-2000 כמו כן אדקום היא ספק מאושר של משרד הבטחון והתעשיה האוירית.
    Adcom hebrew p2 Adcom home