אדקום ממוקדת בתכנון מגוון מעגלים מודפסים

:טכנולוגית

אנלוגי רגיש •
דיגיטלי מהיר •
מעגלים משולבי טכנולוגיות •
(Embedded Passives) עריכת מעגלים עם רכיבים מוטבעים •
(Signal Integrity) סימולציות שלמות האות •
Crosstalk סימולציה ופתרון בעיות •
מורכבים Constraints הגדרת •
 

:גשר בין הפיתוח לייצור


ליווי ייצור מעגלים מודפסים •
קשר עם מרכיבי מעגלים •
קשר עם יצרני מעגלים •


:סוגים

גמיש/קשיח •
Backplanes •
מעגלים זעירים במיוחד •
לפיתוח רכיבים Reference Boards •

 
   
 

:צרו קשר       

של החברה PCB Layout -מעבר לדף ה  
דוא"ל: רות קסטנר
     
טלפון: 09-7417411, שלוחה 106
     
09-7417422 :פקס